Archive for mei, 2008

Eerste huistaakklas in wijk Lisp

donderdag 22 mei 2008


 

Jaarlijks gaan 3dejaars-studenten uit de lerarenopleiding, in functie van hun stage, thuiskinderen helpen met hun huiswerk. Ieder schooljaar groeit de vraag, zowel bij de ouders als de scholen, voor deze ondersteuning. Omdat de vraag groter is dan het
aantal studenten richt de stad Lier vanaf volgend schooljaar
huistaakklassen op.

De huistaakklas wordt wijkgebonden georganiseerd, te beginnen bij de wijkHet Lisp. Er vond al overleg plaats met de scholen Het Molentje, Het Spoor,Sint-Ursula Lisp en de Steinerschool.
In de huistaakklas krijgen de kinderen van de lagere school hulp bij het makenvan hun huiswerk. Ze worden opgevangen tussen 16 en 17 uur. Vrijwilligers en(allochtone) verenigingen uit deze wijk zorgen voor de begeleiding van de kindjes.

De stad zoekt momenteel naar een geschikte locatie en wil midden september met de
eerste huistaakklas van start gaan

Advertenties

Wie doet mee aan Cirkel van de smaak ?

donderdag 22 mei 2008

Lier is Stad van de Smaak en tijdens de week van de smaak van 13 tot 23 november zal er in onze stad enorm veel te beleven zijn.Voor het grote slotevenement op 23 november verwachten we alle Lierenaren op de vesten voor een grote ‘cirkel van de smaak’.
Onder andere Minister Anciaux en Limburgs gouverneur Steve Stevaert zullen er ook bij zijn die dag op deze ideale plaats om te proeven, om mensen te ontmoeten, om gezellig te verpozen, om samen te vertoeven!

We zoeken mensen, verenigingen, comités, vrienden, … die samen smakelijke activiteiten op
touw willen zetten en daar iedereen van willen laten mee genieten.
(more…)

Nieuwe stedelijke woonsubsidies

donderdag 22 mei 2008

Vanaf 1 juni kan je in Lier genieten van nieuwe woonsubsidies. De klemtoon van het nieuwe woonbeleid ligt op verhuurwoningen, brandveiligheid en energiebesparende maatregelen.
Tot eind vorig jaar kon je in Lier een subsidie krijgen voor de verbetering of renovatie van je woning. Omdat ook de Vlaamse overheid een renovatiepremie invoerde, was de nood aan een stedelijke subsidie voor dezelfde werken minder noodzakelijk. Daarom onderzocht de stad hoe ze de stedelijke middelen beter kan inzetten.

De stad wil verhuurders aanmoedigen om hun woning zorgeloos te verhuren via het sociaal verhuurkantoor De Woonkans vzw. In ruil voor een redelijke huurprijs krijgt de verhuurder maandelijks stipt en gegarandeerd de huur betaald, zelfs als de woning leeg staat. De aanmoedigingspremie bedraagt 1.000 tot 2.000 euro per woning. (more…)

Lierenaars kunnen na de zomer goedkoop lenen voor energiebesparende investeringen in woningen

donderdag 22 mei 2008

Gisteren keurde de Lierse gemeenteraad unaniem de samenwerkingsovereenkomst met IGEMO goed in verband met de instap in het FRGE (het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, beter bekend als het energiebesparingsfonds). Een initiatief dat ik destijds nam als federaal staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling om mensen in staat te stellen hun energiefactuur te drukken, de kwaliteit van hun woning te verhogen en een bijdrage te leveren in de strijd tegen de opwarming van de aarde.  (more…)