Archive for juni, 2008

Stad Lier koopt gebouwencomplex Zwartzusters voor uniek cultuur- en jeugdproject

zaterdag 28 juni 2008

Het Lierse gemeentebestuur heeft het voorstel goedgekeurd voor de aankoop van het voormalige klooster van de Zwartzusters. Daarmee ontstaat de opportuniteit om de culturele site aan de muziekacademie, de bibliotheek, Colibrant en den Bril uit te breiden en een bovenlokaal cachet te geven.

Er staat het voormalige klooster een mooie toekomst te wachten met de grootse plannen die op stapel staan omtrent een uniek cultureel en jeugdproject zegt schepen van cultuur Els Van Weert (Lier Leeft)

Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois is alvast overtuigd en investeert een aanzienlijk bedrag in een jeugdverblijf met 78 bedden dat zal ondergebracht worden in een van de vleugels. De grote troef van dat jeugdverblijf is dat het ingebed zal zijn in het tweede luik van het project dat een heuse cultuurcampus inhoudt en waarmee Lier een pioniersrol kan spelen in Vlaanderen.
Dat beseft ook Vlaams minister van Cultuur Anciaux die op zijn beurt de culturele infrastructuur financieel ondersteunt. Tesamen investeren de ministers  1.850.000 euro in het Liers project. (more…)

Vrt ontdekt een stad met smaak

zaterdag 28 juni 2008

Zoals reeds uitvoerig in de pers te lezen was wordt de stad Lier vanaf september het decor voor de opnames van een nieuwe fictiereeks van de VRT. Het goede nieuws is helaas vroegtijdig door de media opgepikt omdat een collega schepen die verantwoordelijk is voor Toerisme er te vroeg over gecommuniceerd heeft. De VRT kan en wil nog niet al teveel prijsgeven over de nieuwe reeks omdat nog niet alles vastligt. Het enige wat voor publicatie vatbaar is, is dat de serie een mix zal worden van drama en comedy, maar de samenstelling van de cast blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim.

Van bij de ontstaansgeschiedenis van dit verhaal ben ik als schepen van Cultuur nauw betrokken geweest en heb ik de verdere evoluties op de voet gevolgd. Door mijn contacten met producer Dirk Haegeman heeft het idee om te filmen in Lier vaste vorm gekregen.Samen met ons enthousiaste diensthoofd toerisme hebben we de stad gedurende twee dagen afgelopen op zoek naar geschikte locaties. De keuze is uiteindelijk gevallen op de Pastorie in het Begijnhof, die voor de gelegenheid zal omgebouwd worden tot restaurant, en op de conciërgewoning van de Zimmertoren. Na enkele constructieve gesprekken hebben we respectievelijk de Kerkfabriek en het  Zimmertorencomité er snel van kunnen overtuigen om hun fiat te verlenen. Ik ben dan ook blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen bij het tot stand komen van het hele project. (more…)

35.000 euro subsidie voor Liers Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid

donderdag 19 juni 2008

Vlaams Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke ( sp.a)  keurde het subsidiedossier (PLUK – Preventie Lierse 

Uitval en Kleuterparticipatie ) ter waarde van 35.000 euro  goed dat de stad Lier begin 2008 heeft ingediend voor het Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid. Met deze middelen wil schepen van Onderwijs Els Van Weert (Lier Leeft/VlaamsProgressieven) in Lier bouwen aan een volwaardig spijbelbeleid en aan een beleid dat het aantal kleuters in de scholen verhoogt. 

Schepen Els Van Weert besloot dit subsidiedossier bij de Vlaamse overheid in te dienen na overleg met de Lierse scholen. Meer nog dan vroeger is bij directies, leerkrachten en de overheid  het besef gegroeid dat de oorzaak van spijbelen, van geweld op school en van ander normoverschrijdend gedrag al vroeg in de schoolloopbaan aangepakt moet worden. En daar zijn de middelen van de Vlaamse overheid heel geschikt voor. 

Lier telt meer dan 8000 leerlingen in het leerplichtonderwijs waarvan één op de vijf vanuit zijn of haar familiale of sociale achtergrond bedreigd is in zijn onderwijskansen.

Onderwijsinstellingen worden dan ook regelmatig geconfronteerd met problematisch en normoverschrijdend gedrag bij jongeren. Ondanks de vele grote inspanningen zijn directies en leerkrachten niet altijd even goed gewapend om deze problematiek aan te pakken. (more…)

1000 Lierenaars genieten van voordelen Gomor

donderdag 19 juni 2008

Meer dan 1000 Lierenaars met een beperkt budget genieten van kortingen tot 80 % op cultuur , vrijetijdsbesteding en openbaar vervoer dankzij de GOMOR. 

1 januari 2008 startte de stad Lier met de ‘ GOMOR’ . Met een ‘GOMOR’ kunnen mensen met een beperkt budget deelnemen aan het Liers cultuur- en vrijetijdsaanbod aan een sterk gereduceerd tarief. Meestal betalen ze slechts 20% van de normale kostprijs. Als je de bus wil nemen in Lier of Koningshooikt betaal je met de GOMOR slechts 15 cent per rit.  

De GOMOR is een groot succes. Begin juni noteerde de dienst welzijn van de stad de 1000ste aanvraag voor een ‘GOMOR’. Suzanne Roelants mag deze 1000ste ‘GOMOR’ op 20 juni tijdens de verenigingenmarkt van Lier Kermis uit handen van schepen Els Van Weert in ontvangst nemen

De GOMOR is ingevoerd omdat cultuur en vrijetijdsbesteding er zijn voor iedereen, ook voor mensen met een laag inkomen of voor bijzondere doelgroepen. 

Els Van Weert : “ Toen we de Gomor hebben bedacht hoopten we dat we hiermee een groot aantal Lierenaars een Hooiktenaars een flinke financiële steun in de rug konden geven. Mensen met een laag inkomen hebben het meest te lijden van de huidige koopkrachtproblematiek dus de GOMOR kwam net op tijd.  Als je er op 5 maanden tijd 1000 kan uitreiken bewijs je ook dat er nood was aan dit initiatief. Ik ben blij  dat de Lierenaars die het nodig hebben de weg gevonden hebben. Ongetwijfeld zal dit idee in andere steden en gemeenten navolging krijgen.” (more…)

750 jaar Begijnhof wordt groots gevierd

donderdag 12 juni 2008

De ambtenaren van de dienst Cultuur en Vrije Tijd en de mensen van de dienst Toerisme werken al maanden in overleg met de betrokken schepenen en de buurtbewoners aan een mooi en groot feestprogramma voor 750 jaar Begijnhof.In de week van 19 september 2008 staat er heel wat op stapel. Binnenkort wordt de laatste hand gelegd aan het concreet programma en zal ik als schepen van Cultuur met schepen Van den Bogaert van Toerisme communiceren over de geplande festiviteiten.

Ondertussen beweerde het VB al tweemaal dat de stad en ikzelf niets doen voor de viering van 750 jaar Begijnhof. Dat Jan Mortelmans en zijn aanhangers van kleine leugens en verdachtmakingen een handelsmerk hebben gemaakt weet ondertussen bijna iedereen. Ook in dit dossier slaan ze de bal nog maar eens goed mis. Jan Mortelmans weet niet waar hij het over heeft en zit er ‘ boenk naast’.

(more…)