Vlaamse subsidies voor Kunstproeven

Kunstproeven, het project van Ons Gedacht,  Samenlevingsopbouw en dagcentrum De Oever kan in het kader van het Participatiedecreet rekenen op subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.

Kunstproeven is een waardevol initiatief i.s.m. de stad Lier en de twee academies.
De bedoeling van het project is om kansarmen (opnieuw) in contact te brengen met kunst en cultuur. Want vaak leven deze mensen met het idee dat cultuur ver van hun bed staat en
blijken de psychologische en financiële drempels te hoog om alleen te overwinnen.
Maar mits de nodige begeleiding kan iedereen leren genieten van een voorstelling, concert of een tentoonstelling.
Met Kunstproeven startte een waaier aan cultuurgebonden activiteiten. “In creatieve ateliers konden de deelnemers schilderen, dansen, graffiti beoefenen of schrijven. We bezochten het SMAK en het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. En we hebben vooral veel gepraat over kunst en cultuur”, zegt Kristof Daems van Ons Gedacht – de Lierse vereniging waar armen het woord nemen.
De ervaring leert ons dat op deze manier een vuurtje kan aangewakkerd worden dat deze mensen in staat stelt om uit hun isolement te breken. Dankzij een herwonnen zelfvertrouwen beginnen sommige mensen zelfs opnieuw aan een opleiding of gaan op zoek naar werk.

Dankzij de financiële steun is er sinds 1 september een voltijdse medewerker aan het werk om Kunstproeven verder uit te bouwen en de mensen in de ateliers en tijdens de uitstappen te begeleiden.  Het is een flinke stap vooruit in de professionalisering van het project dat hopelijk kan uitgroeien tot een vaste waarde in de stad.   

Een van de dromen van de kunstproevers is een permanent en laagdrempelig proefaterlier waar ze dagelijks terecht kunnen. Het atelier kan een uitvalsbasis zijn om vandaar een weg te vinden naar het bestaande culturele aanbod maar het kan ook een plek zijn waar mensen opnieuw beginnen te geloven in hun eigen kunnen. Of om de woorden van Sam, een van de deelnemers, te gebruiken: “Je kan beter een creatief werk maken dan thuis naar je lege portemonnee te zitten staren. Ik kan veel gevoelens kwijt in mijn schilderijen.”
Schepen van cultuur Els Van Weert, die het project zeer genegen is, heeft naarstig naar een geschikte locatie gezocht en heeft ze gevonden op de zolder van de dienst welzijn in  de Kluizestraat. Hopelijk kan de ruimte snel gebruiksklaar worden gemaakt zodat de creativiteit er ongebreideld in kan losgelaten worden.

 

Toespraak schepen van cultuur Els Van Weert
op persconferentie over Kunstproeven

 

In 2005 namen Ons Gedacht – de Lierse vereniging waar armen het woord nemen –
en dagcentrum De Oever het initiatief om kansarmen voor het eerst of opnieuw kennis te laten maken met cultuur.

Een dapper uitgangspunt want kunst en cultuur worden maar al te vaak beschouwd als luxeproducten, iets waar je tijd, geld en de nodige educatie voor nodig hebt. Paternalisme loert steeds om de hoek: hebben kansarmen niet meer dringende behoeften dan mee te proeven na kunst en cultuur, luidt het dan vaak? Voor mij schort er iets aan die redenering. Want deze redenering laat uitschijnen dat we als beleidsmakers moeten kiezen tussen enerzijds meer middelen voor zaken als sociale woningbouw, sociale economie of energiearmoedebestrijding od anderzijds voor meer middelen voor kunst- en cultuurprojecten als deze. Alsof we er als samenleving niet voor kunnen kiezen om meer middelen voor kansarmoede in al haar facetten te bestrijden.

Want zoals mensen die leven in armoede leven vaak zelf aangeven: ook culturele armoede wordt ervaren als schrijnend onrechtvaardig. Als schepen van cultuur vertrek ik daarom van het fundamenteel recht op cultuur voor iedereen in onze stad. Want voor mij heeft cultuur alles te maken met de onderbouw van onze samenleving en niet – zoals men vaak onterecht denkt  met de elitaire bovenbouw.

Ook zuster Jeanne Devos, gekend om haar werk in India, wees recent nog op het belang van kunst en cultuur voor de eigenwaarde van de mens. Ik citeer: “Kansarme mensen hebben niet alleen nood aan eten en drinken, maar -en dit is even levensbelangrijk- ook aan dromen en verlangens, die je via kunst en cultuur kan uitdrukken.”
Het is niet voor niets dat artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalt dat iedereen recht heeft ‘om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap en om te genieten van kunst’.

Cultuur geeft betekenis aan het leven. Het biedt ons nieuwe en verfrissende denk- en belevingsmomenten: in het theater kan je dingen beleven die je nog nooit hebt meegemaakt, plastische kunsten  laten je beelden zien die niet bestaan. Het laat je toe om uit je vastomlijnde kader te stappen en het denken aan te scherpen.
Cultuur is ook het vermogen om aandacht te hebben voor zichzelf en voor de dingen rondom ons. Ik en de wereld. De wereld en ik. Cultuur verrijkt kortom het leven.

Dat blijkt ook uit het succes van de vorige edities van kunstproeven. De workshops en culturele uitstappen hebben bij vele deelnemers een sluimerend vuurtje aangewakkerd dat hen in staat stelde om uit hun isolement te breken. Want kunst is een manier om te communiceren, zowel met zichzelf als met een ander. Door een herwonnen zelfvertrouwen begonnen sommige mensen zelfs opnieuw aan een opleiding of gingen op zoek naar werk.

Als schepen voor Cultuur pleit ik dan ook voor een beleid dat de toegang tot kunst en cultuur voor iedereen mogelijk moet maken en voor het recht om zich cultureel te kunnen uiten.
Het is niet enkel een kwestie van democratische toegangsprijzen. Ik durf zelfs zeggen dat de financiële drempel misschien nog de meest overbrugbare van alle is. Kijk maar naar het succes van de Gomor-pas die we begin 2008 in de stad introduceerden. Die pas laat kansarme mensen toe om tegen 20% van de normale kostprijs deel te nemen aan culturele activiteiten en gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Begin juni noteerde de dienst welzijn van de stad reeds de 1000ste aanvraag. De financiële drempels worden via de Gomor met andere woorden met succes overbrugd.

Maar er is meer nodig dan dat. Want van kunst genieten kun je voor een stuk ook leren.
Door je bijvoorbeeld de codes eigen te maken die gelden in pakweg een theaterzaal of museum. Door de taal waarin kunst en cultuur zich uitdrukken langzaam maar zeker onder de knie te krijgen. Die codes en die taal leren kennen en waarderen om daarna meer dan ooit tevoren te kunnen genieten van de rijkdom die kunst en cultuur te bieden hebben:daar is het ons vandaag samen om te doen.
 
Ik pleit daarom – samen met de mensen van Ons Gedacht, De Oever en Samenlevingsopbouw – voor een laagdrempelig kunsthuis of proefatelier in de buurt, waar kunst en cultuur op een ongedwongen manier kan beleefd worden, waar iedereen op elk uur van de dag kan binnenstappen om op zijn eigen ritme kunst te proeven en te creëren. Zonder dat dit op een schoolse manier wordt aangeboden. Waar de ongedwongenheid overheerst en de ‘leraar’ samen met zijn ‘leerlingen’ iets kan ontdekken.
Wij zijn binnen de stad op zoek naar een geschikte ruimte om dit atelier in onder te brengen.

We mogen in Lier blij zijn met de inzet en creatieve ideeën van organisaties als Ons Gedacht en Samenlevingsopbouw. Het is hun taak om vanuit de wereld van de mensen waar ze mee werken te denken en te dromen. En het is de taak van de stad en het beleid om waar het kan deze initiatieven te ondersteunen. De Dienst Welzijn speelt daarin een onmiskenbare rol.
Ook de Academies voor Schone Kunsten en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans zijn belangrijke partners in het project. Zonder hun knowhow en ondersteuning van de workshops en toonmomenten had Kunstproeven niet gestaan waar het nu staat. 

Maar zoals dat vaak gaat met mooie sociale projecten is men ook nu weer genoodzaakt om een beroep te doen op vrijwilligers. Dat is mooi maar dat blijft niet duren.
Daarom mogen we zeer blij zijn met de Vlaamse subsidies, toegekend in het kader van het Participatiedecreet. Dankzij de financiële steun is er sinds 1 september een voltijdse medewerker aan het werk om Kunstproeven verder uit te bouwen en de mensen in de ateliers en tijdens de uitstappen te begeleiden.  Het is een flinke stap vooruit in de professionalisering van het project dat hopelijk kan uitgroeien tot een vaste waarde in de stad.

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: