Archive for december, 2009

Minderhinderplan voor meer bereikbaarheid

vrijdag 18 december 2009

Het is nu precies een jaar geleden dat het voorgestelde ontwerp voor de heraanleg van de Grote Markt nipt werd afgewezen op een volksraadpleging. Uit de vele reacties die het referendum losmaakte bij de bevolking bleek dat de verkeerscirculatie rondom de Markt een grote bezorgdheid is van velen.

Om een gefundeerd antwoord te kunnen geven op de vele vragen stelde het stadsbestuur studiebureau Vectris aan om de verkeerscirculatie nog eens grondig te analyseren, om een ‘herkomst- en bestemmingsonderzoek’ uit te voeren en om concrete haalbare voorstellen te formuleren.

“Uit de analyse komen enkele opmerkelijke cijfers naar voor waaruit blijkt dat er dringend maatregelen moeten genomen worden willen we het centrum van onze stad leefbaar houden”, zegt schepen van duurzame ontwikkeling Els Van Weert. “Er lopen twee parallelle verkeersstromen langs de markt van nu al een 900-tal voertuigen per uur. De overgrote meerderheid daarvan heeft geen bestemming in het centrum. Deze doorrijders – die een eventueel oponthoud aan één van de kruispunten aan de ring willen ontwijken – moeten we in de toekomst absoluut uit het stadscentrum weren.”

(more…)

Stemmige Kerst in Lier

vrijdag 11 december 2009

Vanaf vrijdag verandert de Lierse binnenstad naar goede gewoonte weer in een sprookjesachtig kerstdecor met romantisch verlichte straten en bruggen, gezellige kerstkraampjes met prikkelende smaken en geuren, en tal van stemmige activiteiten voor jong en oud. 

Kerst in Lier opent feestelijk om 19u met een wervelend vuurspektakel voor het stadhuis. Nadat de burgemeester eerst officieel de feestverlichting ontsteekt, trekt de Kerstman onder begeleiding van vuurspuwers, dansers en jongleurs naar zijn huisje in het kerstdorp aan het Zimmerplein, de Schapekoppenstraat en het Begijnhof. Maar liefst negentig kraampjes met allerlei originele kerstartikelen, geschenkideeën, hapjes en drankjes zorgen er voor een gezellige sfeer. Om 21 uur wordt de openingsavond afgesloten met een spetterend vuurwerk.

(more…)

Stadspersoneel gaat nieuwe klimaatuitdaging aan

donderdag 3 december 2009

Lier gaat alweer een mooie uitdaging aan: stadsbibliotheek en leescafé worden klimaatgebouw. Betekent dat er op vijf maanden 8 procent energie moet worden bespaard. Mits enkele doordachte ingrepen zeker een haalbare kaart. Schepen van Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert (Lier Leeft): “Bij een vorige uitdaging werd in het stadsgebouw Schaeckberd met veel succes energie bespaard. Op vijf maanden werd toen geen 8 procent, maar liefst 9,8 procent minder energie verbruikt.”

De intercommunale IGEMO heeft een programma uitgewerkt met als doel de duurzame ontwikkeling van de streek op zowel ecologisch, economisch als sociaal vlak te bevorderen. Om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren inzake duurzaamheid werkt IGEMO met verschillende doelgroepen zoals gezinnen, scholen, verenigingen en bedrijven. Het stadspersoneel is ook zo’n aparte doelgroep en niet de minste vindt schepen van Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert. “Wie zijn wij om de mensen te vertellen dat ze zorg moeten dragen voor het milieu en oog moeten hebben voor duurzaamheid als we als stad niet zelf het goede voorbeeld zouden geven. De keuze van dit jaar voor de stadsbibliotheek en het leescafé zorgt voor een extra uitdaging omwille van de brede doelgroep. Naast het vast personeel maken immers verschillende huurders gebruik van de les- en vergaderlokalen en de bibliotheek en het leescafé verwelkomen dagelijks vele trouwe bezoekers. We moeten dus zowel het stadspersoneel als de occasionele gebruikers en passanten betrekken bij het verhaal. Voordeel is wel dat de boodschap op die manier een ruim publiek bereikt dat wordt aangemoedigd om iets van de vooropgestelde attitude mee naar huis te nemen.”

Precies omdat de besparingsactie tussen 1 november 2008 en 30 april 2009 een succes was, besliste het schepencollege dus om ook dit jaar deel te nemen aan de campagne van de intercommunale Igemo. In onze regio namen ook Duffel, Berlaar, Sint-Katelijne-Waver en Putte deel. Samen realiseerden ze op die manier een besparing van 100.000 kWh. Ze verminderden de CO2-uitstoot in onze regio met 21,5ton. Volgens de Lierse schepen van Duurzame ontwikkeling Els Van Weert (Lier Leeft) onderstrepen deze cijfers het belang van de campagne. “Maar er is meer. Deelname aan de Klimaatgebouwen kan een langdurig effect hebben: medewerkers die op het werk extra aandacht besteden aan energiebesparing doen dat misschien thuis ook, en besparen op die manier tweemaal.”

Stedelijke wijkwerking van start in wijk Mechelsepoort

woensdag 2 december 2009

Begin 2008 startte de stad Lier haar stedelijke wijkwerking met een pilootproject in de wijk Lisp. Na een positieve evaluatie besliste het gemeentebestuur om de wijkwerking nu verder uit te breiden naar de naburige wijk Mechelsepoort die zich uitstrekt van de Antwerpsesteenweg (oneven nummers) tot aan de oevers van de Nete, en van de Baron Opsomerlaan tot aan de grens met Duffel en Lint. Van zodra de tweede wijkmanager is ingewerkt, wordt in 2010 uitgebreid naar een derde gebied. Het is de bedoeling dat elke Lierse wijk tegen 2012 een eigen werking heeft.

Schepen van wijkwerking Els Van Weert is van mening dat een goede wijkwerking de kwaliteit van het samenleven in een stad aanzienlijk kan verhogen door te werken met kleinere entiteiten. “Enerzijds beogen we een directere communicatie tussen de bewoners met het stadsbestuur, bijvoorbeeld over onderhoudswerken en heraanleg van straten en speelpleinen. Anderzijds verhoogt een wijkgevoel ook het contact met de bewoners onderling. We stimuleren daarom initiatieven als buurtfeesten en speelstraten. In deze drukke tijden waarin we steeds minder tijd lijken te hebben zijn we een beetje verleerd wat het kan betekenen om onze buren te kennen en te waarderen, of  zelfs te helpen indien nodig. We willen dat de mensen zich thuis voelen in hun eigen buurt die op haar beurt deel uitmaakt van het grotere geheel van de stad. Degelijke wijkwerking kan bovendien bijdragen tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen buurt en dat komt de leefbaarheid alleen maar ten goede.”

(more…)