Archive for december, 2010

Computerruimte voor kinderen en jongeren in Jeugdcentrum Moevement

maandag 20 december 2010

Het schepencollege besliste om in jeugdcentrum Moevement een computerruimte in te richten voor educatieve doeleinden. Volgens schepenvoor jeugd Freddy Callaerts is dat  geen overbodige luxe want nog lang niet alle kinderen beschikken thuis over de mogelijkheden om met een computer te werken. ‘Vooral voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren is het cruciaal om de digitale kloof zo vroeg mogelijk te verminderen.

 

Het gaat enerzijds over het ter beschikking te stellen van computers en anderzijds over het bij brengen van basiskennis en vaardigheden om er goed mee aan de slag te gaan,’ aldus de schepen.  

Zo komt er dus een open computerruimte in jeugdcentrum Moevement waar jongeren op woensdagnamiddag van 16 tot 18 uur terechtkunnen. In deze ruimte kunnen ze huiswerk maken, maar ook spelletjes spelen, sociale netwerksites bezoeken, enzovoort. Dit steeds onder begeleiding van de jeugdwelzijnswerkers.                                                        (more…)

Lier 100e FairTradeGemeente

maandag 20 december 2010

Eerlijke handel, respect voor de boeren uit het Zuiden, herwaardering van de eigen lokale en milieuvriendelijke producten, een duurzaam aankoopbeleid. Dat vindt het stadsbestuur belangrijk en die gedachte wil het ook delen met alle  stadsgenoten. Daarom heeft schepen van ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling Els Van Weert twee jaar geleden enthousiast de schouders gezet onder het project FairTradeGemeente. ‘Omdat het een uitstekend instrument is om aan die missie te beginnen’, aldus de schepen.

‘Met een aantal duidelijke criteria als leidraad konden we efficiënt zowel de eigen stadsdiensten en het stadspersoneel sensibiliseren als zoveel mogelijk burgers, scholen, bedrijven, winkels, horecazaken en verenigingen  bereiken. Op al die terreinen hebben wij ondertussen mooie resultaten geboekt en zijn er zaadjes geplant voor de toekomst.’

(more…)

Wijkhuis Zevenbergen in nieuw kleedje

dinsdag 14 december 2010

Na een sluiting van ruim een half jaar staan de deuren van wijkhuis Zevenbergen weer helemaal open voor publiek. Deze nieuwe fase in het bestaan van het wijkhuis werd feestelijk ingezet met een opendeurdag georganiseerd door de dienst wijkwerking. Bezoekers kregen een rondleiding en konden op een fototentoonstelling de verschillende fasen van de werkzaamheden bekijken.
Want het gebouw aan de Peter Benoitlaan 6 kreeg een grondige opknapbeurt. Niet alleen de vloer en het plafond werden vernieuwd, ook de keuken kreeg een grondige opknapbeurt, inclusief de elektriciteit en waterleiding.
‘Er werd van deze gelegenheid ook gebruik gemaakt om het vernieuwde reglement voor te stellen’, zegt schepen van wijkwerking Els Van Weert. Het grootste verschil met vroeger is dat er vanaf nu ook privéverhuur mogelijk is. Dus voortaan zullen niet alleen Lierse vzw’s, scholen en verenigingen van de accommodatie gebruik kunnen maken, maar staan de deuren van het gemoderniseerde huis open voor iedereen. De voornaamste voorwaarden zijn dat de activiteiten geen commercieel karakter mogen hebben en dat de deuren uiterlijk om middernacht moeten sluiten. Fuiven zijn met andere woorden niet toegestaan. ‘Dat is belangrijk omdat het wijkhuis midden in de wijk ligt en het voor de buurtbewoners leefbaar moet blijven. Het wijkhuis moet de trots zijn van de wijk, niet de last’, benadrukt Van Weert.

(more…)