Archive for oktober, 2011

Sp.a en Groen! bundelen de positieve krachten in Lier en Koningshooikt

donderdag 13 oktober 2011

Sp.a en Groen! bundelen de krachten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober volgend jaar. Nadat vorige week de leden van Groen! overtuigend hun steun betuigden aan deze samenwerking, keurden ook de leden van sp.a Lier maandagavond de kartelformule quasi unaniem goed. Daarmee zetten beide partijen resoluut de schouders onder een positief en progressief project voor Lier en Koningshooikt.

Lijsttrekker van het Lierse kartel sp.a-Groen! wordt 1ste schepen Els Van Weert, die in navolging van Geert Lambert en andere SLP’ers vorige week de stap zette naar Groen! Schepen van Sport, Jeugd, Wonen en Gelijke Kansenbeleid Freddy Callaerts neemt de tweede plaats voor zijn rekening. Daarna volgen Sylvie Bracqué en Katrien Vanhove, respectievelijk voorzitters van de Lierse afdelingen van sp.a en Groen! Raadslid Ôzturk Taspinar vervolledigt de top 5. Lijstduwer wordt kersvers schepen van Financiën en Lokale Economie Ismaël Tafforeau.

“Net als in 2006, kiest sp.a Lier ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 resoluut voor progressieve samenwerking”, aldus sp.a-voorzitter Sylvie Bracqué. “We hebben er keihard voor moeten knokken, maar zowel electoraal als qua beleidsresultaten kan Lier Leeft mooie resultaten voorleggen. We zijn dan ook blij en trots dat we de progressieve samenwerking nog kunnen verruimen in2012.”

Groen! Lier stapt voor het eerst mee in een kartel. In 2006 deden de Lierse groenen dat niet. “Maar nu liggen de kaarten anders. En heus niet alleen omdat Els onze rangen vervoegde”, zegt Katrien Vanhove, voorzitter van Groen! Lier. “Aan de rechterkant van het Lierse politieke speelveld staan er heel wat partijen en partijtjes klaar om mee te dingen naar de gunst van de kiezer. Door aan de linkerkant de krachten te bundelen en met één gezamenlijk, toekomstgericht project naar buiten te komen, geven we een positief signaal aan de kiezer van Lier en Koningshooikt.”

Ook schepen Freddy Callaerts werpt zich overtuigd in de strijd: “Wie zoals de schepenen van Lier Leeft concrete beleidsresultaten wil boeken, moet zich gesteund voelen door een sterke achterban. De conservatieve krachten in onze stad zouden niet liever zien dan dat de progressieve partijen in verdeelde slagorde naar de kiezer gaan. Daar steken we met het kartel sp.a-Groen! een flinke stok voor.”

Ook lijsttrekker Els Van Weert is enthousiast. “Ik trek de kar, maar niet alleen. Wie kiest voor het kartel sp.a –Groen!, kiest voor een positief en enthousiast team. Een team dat voluit werk maakt van een leefbaar Lier en Koningshooikt. Waar voetgangers en fietsers hun plek opeisen naast koning auto, waar kwetsbare mensen de kansen en zorg krijgen die ze verdienen. Een team dat zachte waarden van ontmoeting en begrip een plaats zal geven. Dat investeert in mensen, niet alleen in stenen. In cultuur en sport en een feestje af en toe. Mensen die weten dat alles beter kan, maar toch ook op tijd en stond durven zeggen dat het goed is.  En vooral een ploeg die verder kijkt dan haar neus lang is. Er komen nog mensen na ons en ook daar moeten we zorg voor dragen. En dat… dat vraagt moed en power. Daarom bundelen we de krachten en gaan we voluit voor een sociaal, duurzaam en plezant Lier!”