Posts Tagged ‘Energie’

Positieve tussenstand actie Klimaatgebouw

donderdag 28 januari 2010

Zoals eerder aangekondigd nemen de stadsbibliotheek en het leescafé deel aan de actie “Klimaatgebouw” van intercommunale IGEMO. Concreet wil dat zeggen dat er op 5 maanden tijd 8 % energie moet worden bespaard.

Uit een tussentijdse controle blijkt dat we het de eerste 2 maanden van het traject al uitstekend hebben gedaan. Ondanks de strenge winter leveren de inspanningen al een besparing op van 8% op het  elektriciteitverbruik.

“Enkele kleine doch doordachte ingrepen maken het verschil”, zegt schepen voor duurzame ontwikkeling Els Van Weert die zelf een kantoor heeft boven het leescafé. “Lichten doven in lokalen, gangen en toiletten op het moment dat die niet gebruikt worden, maximum 10 minuten verluchten en dan ramen sluiten, printers en computerschermen uitschakelen, verwarming niet te laag en niet te hoog zetten. Het klinkt evident maar pas wanneer je deze principes consequent toepast besef je dat die extra aandacht echt wel een kleine inspanning vraagt. Het is een kleine moeite maar je moet ze wel doen. Elke keer opnieuw. Licht uit. Deur toe.”

Op 12 februari is het de Vlaamse Dikke Truiendag. Om de actie op een leuke manier te accentueren organiseert het personeel van bibliotheek en leescafé tijdens hun middagpauze zelfs een heuse  ‘Dikke Truienmodeshow’.  Meer info op http://dikke-truiendag.lne.be 

In die week maken we de actie ook bekend aan de bibliotheekbezoekers. Affiches en een themastand zullen de aandacht trekken op de actie klimaatgebouw en de eerste resultaten weergeven.  Want de keuze voor een publieke plaats heeft het voordeel dat we veel meer mensen dan alleen het personeel bij het verhaal kunnen betrekken. Nu duidelijk is dat de ‘vaste bewoners’ de boodschap begrepen hebben kunnen we beginnen met het sensibiliseren van de occasionele gebruikers van de les- en vergaderlokalen en de vele trouwe bezoekers van bibliotheek en leescafé.

We rekenen op een ruim en langdurig effect. De extra aandacht voor energieverspilling zal een nieuwe evidentie worden die de mensen hopelijk ook thuis zullen toepassen. Goed voor het milieu en goed voor de energiefactuur.

Stadspersoneel gaat nieuwe klimaatuitdaging aan

donderdag 3 december 2009

Lier gaat alweer een mooie uitdaging aan: stadsbibliotheek en leescafé worden klimaatgebouw. Betekent dat er op vijf maanden 8 procent energie moet worden bespaard. Mits enkele doordachte ingrepen zeker een haalbare kaart. Schepen van Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert (Lier Leeft): “Bij een vorige uitdaging werd in het stadsgebouw Schaeckberd met veel succes energie bespaard. Op vijf maanden werd toen geen 8 procent, maar liefst 9,8 procent minder energie verbruikt.”

De intercommunale IGEMO heeft een programma uitgewerkt met als doel de duurzame ontwikkeling van de streek op zowel ecologisch, economisch als sociaal vlak te bevorderen. Om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren inzake duurzaamheid werkt IGEMO met verschillende doelgroepen zoals gezinnen, scholen, verenigingen en bedrijven. Het stadspersoneel is ook zo’n aparte doelgroep en niet de minste vindt schepen van Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert. “Wie zijn wij om de mensen te vertellen dat ze zorg moeten dragen voor het milieu en oog moeten hebben voor duurzaamheid als we als stad niet zelf het goede voorbeeld zouden geven. De keuze van dit jaar voor de stadsbibliotheek en het leescafé zorgt voor een extra uitdaging omwille van de brede doelgroep. Naast het vast personeel maken immers verschillende huurders gebruik van de les- en vergaderlokalen en de bibliotheek en het leescafé verwelkomen dagelijks vele trouwe bezoekers. We moeten dus zowel het stadspersoneel als de occasionele gebruikers en passanten betrekken bij het verhaal. Voordeel is wel dat de boodschap op die manier een ruim publiek bereikt dat wordt aangemoedigd om iets van de vooropgestelde attitude mee naar huis te nemen.”

Precies omdat de besparingsactie tussen 1 november 2008 en 30 april 2009 een succes was, besliste het schepencollege dus om ook dit jaar deel te nemen aan de campagne van de intercommunale Igemo. In onze regio namen ook Duffel, Berlaar, Sint-Katelijne-Waver en Putte deel. Samen realiseerden ze op die manier een besparing van 100.000 kWh. Ze verminderden de CO2-uitstoot in onze regio met 21,5ton. Volgens de Lierse schepen van Duurzame ontwikkeling Els Van Weert (Lier Leeft) onderstrepen deze cijfers het belang van de campagne. “Maar er is meer. Deelname aan de Klimaatgebouwen kan een langdurig effect hebben: medewerkers die op het werk extra aandacht besteden aan energiebesparing doen dat misschien thuis ook, en besparen op die manier tweemaal.”

Energiezuinige winter

dinsdag 13 oktober 2009

klimaatwijken_tcm7-70480Met de winter voor de deur gaat de campagne “Klimaatwijken” weer van start.  Het stadsbestuur daagt je uit om met een groep van vijf tot vijftien gezinnen een klimaatwijk te vormen en samen 8% minder energie te verbruiken dan vorige winter. Met eenvoudige tips en een handige meterkaart volg je je eigen energieverbruik op van 1 november  2009 tot 30 april 2010.          Deelnemen aan deze actie is gratis. Meer zelfs, het levert je alleen maar winst op. Want wie  slaagt in het opzet heeft niet alleen energie en een hoop geld bespaard maar valt ook nog eens in de prijzen.

Schepen voor duurzame ontwikkeling Els Van Weert hoopt dat veel mensen van dit aanbod gebruik zullen maken: “Zoveel mensen hebben wel het voornemen om energiezuiniger te gaan leven maar weten nog altijd niet goed hoe eraan te beginnen. Het concept van klimaatwijken is echt een uitgelezen kans om met een ideale begeleiding het avontuur aan te gaan. Iedere deelnemer krijgt tips en persoonlijk advies van een energiemeester en geniet van verschillende energiebesparende voordelen en geschenken. Bovendien staan deelnemers er niet alleen voor, de leden van de klimaatwijk kunnen elkaar steunen en aanmoedigen wat de solidariteit verhoogt. Het kleine competitieaspect zorgt voor een extra motivatie.”  

Inschrijven kan bij de milieudienst per mail milieu@lier.be of per telefoon 03/800.03.41                                                     Meer informatie en promotiemateriaal om vrienden, familie en buren te overtuigen vind je op www.lier.be of www.igemo.be

Op woensdag 14 oktober organiseren de stad Lier en Igemo het “Spaar €nergie! Startmoment” om 19u30 in zaal Moevement, Aarschotsesteenweg 1. Daar wordt nog meer uitleg gegeven over deze actie maar ook over energievriendelijk en duurzaam (ver)bouwen, subsidies en goedkope leningen voor energievriendelijke aanpassingen aan je woning en gratis energiescans.

Stadskantoren geselecteerd als klimaatgebouw

woensdag 22 oktober 2008

Sinds 1 juli werkt de stad samen met intercommunale IGEMO met als doel de duurzame ontwikkeling van de streek op zowel ecologisch, economisch als sociaal vlak te bevorderen. Om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren inzake duurzaamheid werkt IGEMO met verschillende doelgroepen zoals gezinnen, scholen, verenigingen en  bedrijven.                                   

Het stadspersoneel is ook zo’n aparte doelgroep en niet de minste vindt schepen voor duurzame ontwikkeling Els Van Weert.
“Wie zijn wij om de mensen te vertellen dat ze zorg moeten dragen voor het milieu en oog moeten hebben voor duurzaamheid als we als stad niet zelf het goede voorbeeld zouden geven.”

(more…)

Lierenaars kunnen na de zomer goedkoop lenen voor energiebesparende investeringen in woningen

donderdag 22 mei 2008

Gisteren keurde de Lierse gemeenteraad unaniem de samenwerkingsovereenkomst met IGEMO goed in verband met de instap in het FRGE (het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, beter bekend als het energiebesparingsfonds). Een initiatief dat ik destijds nam als federaal staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling om mensen in staat te stellen hun energiefactuur te drukken, de kwaliteit van hun woning te verhogen en een bijdrage te leveren in de strijd tegen de opwarming van de aarde.  (more…)