Posts Tagged ‘fictiereeks’

Vrt ontdekt een stad met smaak

zaterdag 28 juni 2008

Zoals reeds uitvoerig in de pers te lezen was wordt de stad Lier vanaf september het decor voor de opnames van een nieuwe fictiereeks van de VRT. Het goede nieuws is helaas vroegtijdig door de media opgepikt omdat een collega schepen die verantwoordelijk is voor Toerisme er te vroeg over gecommuniceerd heeft. De VRT kan en wil nog niet al teveel prijsgeven over de nieuwe reeks omdat nog niet alles vastligt. Het enige wat voor publicatie vatbaar is, is dat de serie een mix zal worden van drama en comedy, maar de samenstelling van de cast blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim.

Van bij de ontstaansgeschiedenis van dit verhaal ben ik als schepen van Cultuur nauw betrokken geweest en heb ik de verdere evoluties op de voet gevolgd. Door mijn contacten met producer Dirk Haegeman heeft het idee om te filmen in Lier vaste vorm gekregen.Samen met ons enthousiaste diensthoofd toerisme hebben we de stad gedurende twee dagen afgelopen op zoek naar geschikte locaties. De keuze is uiteindelijk gevallen op de Pastorie in het Begijnhof, die voor de gelegenheid zal omgebouwd worden tot restaurant, en op de conciërgewoning van de Zimmertoren. Na enkele constructieve gesprekken hebben we respectievelijk de Kerkfabriek en het  Zimmertorencomité er snel van kunnen overtuigen om hun fiat te verlenen. Ik ben dan ook blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen bij het tot stand komen van het hele project. (more…)