Posts Tagged ‘jeugdherberg’

Stad Lier koopt gebouwencomplex Zwartzusters voor uniek cultuur- en jeugdproject

zaterdag 28 juni 2008

Het Lierse gemeentebestuur heeft het voorstel goedgekeurd voor de aankoop van het voormalige klooster van de Zwartzusters. Daarmee ontstaat de opportuniteit om de culturele site aan de muziekacademie, de bibliotheek, Colibrant en den Bril uit te breiden en een bovenlokaal cachet te geven.

Er staat het voormalige klooster een mooie toekomst te wachten met de grootse plannen die op stapel staan omtrent een uniek cultureel en jeugdproject zegt schepen van cultuur Els Van Weert (Lier Leeft)

Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois is alvast overtuigd en investeert een aanzienlijk bedrag in een jeugdverblijf met 78 bedden dat zal ondergebracht worden in een van de vleugels. De grote troef van dat jeugdverblijf is dat het ingebed zal zijn in het tweede luik van het project dat een heuse cultuurcampus inhoudt en waarmee Lier een pioniersrol kan spelen in Vlaanderen.
Dat beseft ook Vlaams minister van Cultuur Anciaux die op zijn beurt de culturele infrastructuur financieel ondersteunt. Tesamen investeren de ministers  1.850.000 euro in het Liers project. (more…)