Posts Tagged ‘Mechelsepoort’

Stedelijke wijkwerking van start in wijk Mechelsepoort

woensdag 2 december 2009

Begin 2008 startte de stad Lier haar stedelijke wijkwerking met een pilootproject in de wijk Lisp. Na een positieve evaluatie besliste het gemeentebestuur om de wijkwerking nu verder uit te breiden naar de naburige wijk Mechelsepoort die zich uitstrekt van de Antwerpsesteenweg (oneven nummers) tot aan de oevers van de Nete, en van de Baron Opsomerlaan tot aan de grens met Duffel en Lint. Van zodra de tweede wijkmanager is ingewerkt, wordt in 2010 uitgebreid naar een derde gebied. Het is de bedoeling dat elke Lierse wijk tegen 2012 een eigen werking heeft.

Schepen van wijkwerking Els Van Weert is van mening dat een goede wijkwerking de kwaliteit van het samenleven in een stad aanzienlijk kan verhogen door te werken met kleinere entiteiten. “Enerzijds beogen we een directere communicatie tussen de bewoners met het stadsbestuur, bijvoorbeeld over onderhoudswerken en heraanleg van straten en speelpleinen. Anderzijds verhoogt een wijkgevoel ook het contact met de bewoners onderling. We stimuleren daarom initiatieven als buurtfeesten en speelstraten. In deze drukke tijden waarin we steeds minder tijd lijken te hebben zijn we een beetje verleerd wat het kan betekenen om onze buren te kennen en te waarderen, of  zelfs te helpen indien nodig. We willen dat de mensen zich thuis voelen in hun eigen buurt die op haar beurt deel uitmaakt van het grotere geheel van de stad. Degelijke wijkwerking kan bovendien bijdragen tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen buurt en dat komt de leefbaarheid alleen maar ten goede.”

(more…)

Advertenties