Archive for the ‘Wijkwerking’ Category

Wijkhuis Zevenbergen in nieuw kleedje

dinsdag 14 december 2010

Na een sluiting van ruim een half jaar staan de deuren van wijkhuis Zevenbergen weer helemaal open voor publiek. Deze nieuwe fase in het bestaan van het wijkhuis werd feestelijk ingezet met een opendeurdag georganiseerd door de dienst wijkwerking. Bezoekers kregen een rondleiding en konden op een fototentoonstelling de verschillende fasen van de werkzaamheden bekijken.
Want het gebouw aan de Peter Benoitlaan 6 kreeg een grondige opknapbeurt. Niet alleen de vloer en het plafond werden vernieuwd, ook de keuken kreeg een grondige opknapbeurt, inclusief de elektriciteit en waterleiding.
‘Er werd van deze gelegenheid ook gebruik gemaakt om het vernieuwde reglement voor te stellen’, zegt schepen van wijkwerking Els Van Weert. Het grootste verschil met vroeger is dat er vanaf nu ook privéverhuur mogelijk is. Dus voortaan zullen niet alleen Lierse vzw’s, scholen en verenigingen van de accommodatie gebruik kunnen maken, maar staan de deuren van het gemoderniseerde huis open voor iedereen. De voornaamste voorwaarden zijn dat de activiteiten geen commercieel karakter mogen hebben en dat de deuren uiterlijk om middernacht moeten sluiten. Fuiven zijn met andere woorden niet toegestaan. ‘Dat is belangrijk omdat het wijkhuis midden in de wijk ligt en het voor de buurtbewoners leefbaar moet blijven. Het wijkhuis moet de trots zijn van de wijk, niet de last’, benadrukt Van Weert.

(more…)

Nieuw in Lier: hondenweide

woensdag 15 september 2010

Aan de Beatrijslaan in Lier komt er tegen begin volgend jaar een hondenweide.   Volgens het politiereglement moet een hond in de stad verplicht aan de leiband gehouden worden. Een logische maatregel waar niemand zich vragen over stelt. Maar een hond is ook een dier bij uitstek dat zich moet kunnen uitleven door te rennen en te spelen. Heel wat bewoners vroegen daarom aan de stad naar een plek waar hun viervoeter vrij mag rondlopen.

“Binnenkort kan dat op een speciaal daarvoor aangelegde hondenweide”, zegt schepen van wijkwerking Els Van Weert. “De hondenweide komt op een perceel naast de Kanaaldijk aan de Beatrijslaan. De weide is een afgesloten gebied van 3.000 vierkante meter, deels afgeschermd met een omheining en deels met een hoge haag. Aan de zijde van de dijk komt een toegangspoort. Op de weide kunnen de honden naar hartenlust ravotten onder bomen en planten en voor de baasjes komt er een zitbank.”

(more…)

Feestelijke opening compostsite Het Looks

dinsdag 14 september 2010

Eind augustus is in de wijk Het Looks de eerste Lierse wijkcompostsite feestelijk geopend. De compostsite is er gekomen dankzij een samenwerking tussen het buurtcomité, Igemo en het gemeentebestuur dat de nodige middelen hiervoor heeft vrijgemaakt. Zo heeft de stad de site (op de vest achter parking Sionsplein) voorzien van de nodige infrastructuur: een kastanjehouten omheining, een tuinhuis, regentonnen, compostbakken en al het nodige materiaal voor de vrijwilligers.

“Het succes van het hele project staat of valt met de inzet van deze vrijwilligers uit de buurt”, aldus onze Lier Leeft schepen voor wijkwerking Els Van Weert. “Want zij zullen zelf instaan voor het beheer en onderhoud van de site. Ik ben dan ook zeer blij dat het jongste maar zeer actieve wijkcomité van de stad zijn schouders mee onder dit proefproject zet.”

(more…)

Proefproject wijkcompostering in ’t Looks

vrijdag 12 maart 2010

Eind 2009 gaf het schepencollege al haar principiële goedkeuring  voor wijkcompostering in Lier. Wijkcompostering is bedoeld voor mensen zonder tuin die wonen in hoogbouw of wijken met dichte bebouwing en dus onmogelijk thuis kunnen composteren.

Met de invoering van Diftar staan steeds meer Lierenaars stil bij de verschillende mogelijkheden om hun afvalberg te beperken. De beste manier om groenten- en fruit afval te reduceren is composteren. Voor mensen die geen ruimte hebben voor een compostvat of wormenbak wordt  momenteel het systeem van wijkcompostering getest. Schepen voor wijkwerking Els Van Weert legt uit dat bij wijkcompostering bewoners hun groenten- en tuinafval naar een centraal omheind composteerpunt binnen de wijk kunnen brengen. De stad zorgt voor de nodige  infrastructuur maar het beheer en toezicht op correct gebruik gebeurt door opgeleide vrijwilligers binnen de wijk. “Het hele systeem staat of valt dus met de beschikbare vrijwilligers uit de buurt zelf”, aldus Van Weert.  Daarom selecteerde de stad voor het pilootproefproject de wijk ’t Looks omdat die kan rekenen op een goed draaiend wijkcomité.

(more…)

Begroting 2010 goedgekeurd

woensdag 3 februari 2010

Na een periode van moeilijke besprekingen is de begroting van de stad Lier eindelijk goedgekeurd. Dat is later dan aanvankelijk gepland want door de crisis was het een moeilijkere opdracht dan andere jaren om een evenwichtige begroting voor te leggen. Omdat het stadsbestuur de belastingen niet wou verhogen heeft men op verschillende gebieden de ambities moeten bijstellen. Want zoals in elk goed huishouden moet men roeien met de riemen die er zijn. Elke schepen heeft binnen zijn domeinen de nodige inspanningen geleverd. Daarbij was het telkens zoeken naar het juiste evenwicht tussen zaken die dringend gerealiseerd moeten worden omdat ze cruciaal zijn voor de goede gang van zaken op korte termijn en bouwstenen die moeten gelegd worden voor de toekomst .  

De stad heeft bewust gekozen voor de realisatie van enkele belangrijke projecten zoals de stadsontwikkeling van Dungelhoeff, de verhuizing van het stadsmagazijn aan de Sionsvest naar een nieuw gebouw en de ontwikkeling van de stationsomgeving. Verder staan enkele belangrijke infrastructuurwerken op de agenda zoals in de wijk het Looks, de Kapucijnenvest, het begijnhof en de Grote Markt, alsook renovaties van de stadsgebouwen Vredeberg, Den Bril en de Academie. Om deze grote projecten te realiseren zullen de reserves moeten aangesproken worden. En volgens onze nieuwe Lier Leeft schepen van Financiën – Annemie Schuermans – zien de financiën er voor de komende jaren nog niet onmiddellijk veel rooskleuriger uit. We zullen het Turks gezegde van Özturk Taspinar in gedachten houden: Ayaginizi yorgana göre uzatiniz – strek uw benen zover uw donsdeken reikt.

(more…)

Stedelijke wijkwerking van start in wijk Mechelsepoort

woensdag 2 december 2009

Begin 2008 startte de stad Lier haar stedelijke wijkwerking met een pilootproject in de wijk Lisp. Na een positieve evaluatie besliste het gemeentebestuur om de wijkwerking nu verder uit te breiden naar de naburige wijk Mechelsepoort die zich uitstrekt van de Antwerpsesteenweg (oneven nummers) tot aan de oevers van de Nete, en van de Baron Opsomerlaan tot aan de grens met Duffel en Lint. Van zodra de tweede wijkmanager is ingewerkt, wordt in 2010 uitgebreid naar een derde gebied. Het is de bedoeling dat elke Lierse wijk tegen 2012 een eigen werking heeft.

Schepen van wijkwerking Els Van Weert is van mening dat een goede wijkwerking de kwaliteit van het samenleven in een stad aanzienlijk kan verhogen door te werken met kleinere entiteiten. “Enerzijds beogen we een directere communicatie tussen de bewoners met het stadsbestuur, bijvoorbeeld over onderhoudswerken en heraanleg van straten en speelpleinen. Anderzijds verhoogt een wijkgevoel ook het contact met de bewoners onderling. We stimuleren daarom initiatieven als buurtfeesten en speelstraten. In deze drukke tijden waarin we steeds minder tijd lijken te hebben zijn we een beetje verleerd wat het kan betekenen om onze buren te kennen en te waarderen, of  zelfs te helpen indien nodig. We willen dat de mensen zich thuis voelen in hun eigen buurt die op haar beurt deel uitmaakt van het grotere geheel van de stad. Degelijke wijkwerking kan bovendien bijdragen tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen buurt en dat komt de leefbaarheid alleen maar ten goede.”

(more…)

Straattheater op zaterdagse markt

woensdag 4 november 2009

Onder de mensenAfgelopen weekend ging op de zaterdagse markt het straattheaterproject “Onder de mensen” in première. Het project is een initiatief van het Verbond VOS, de Vlaamse Vredesvereniging en krijgt de logistieke en morele ondersteuning van de stad Lier.

De VOS zet zich in voor verdraagzaamheid en vrede en strijdt tegen alle vormen van discriminatie en geweld. Met dit straattheater willen ze een creatief antwoord geven op de groeiende diversiteit in onze samenleving. Interculturele ontmoetingen zoals deze voorstelling kunnen een constructieve bijdrage leveren aan de noodzakelijke dialoog. Want alleen door mekaar beter te leren kennen zullen we mekaar ook beter begrijpen en verdragen. “Onder de Mensen” is een multiculturele voorstelling die wordt opgevoerd door een speciaal samengestelde groep van allochtone en autochtone Lierse amateur-acteurs: Hilde, Maha, Maxim en Musti.

(more…)

Nieuwe start voor samenwerking allochtone verenigingen en stadsbestuur

zondag 26 oktober 2008

multicultureel1De plooien tussen de allochtone verenigingen en het Lierse stadsbestuur lijken weer gladgestreken. De afgelopen maanden werden de gesprekken hervat waarop de wederzijdse verwachtingen met betrekking tot een intense samenwerking uitvoerig werden besproken.    

“Met de officiële ondertekening van een overeenkomst wensen alle actoren nu duidelijk hun bereidheid om gezamenlijk werk te maken van een diversiteitsbeleid kenbaar maken”, zegt schepen van Gelijkekansenbeleid Freddy Callaerts.

(more…)

Eerste huistaakklas in wijk Lisp

donderdag 22 mei 2008


 

Jaarlijks gaan 3dejaars-studenten uit de lerarenopleiding, in functie van hun stage, thuiskinderen helpen met hun huiswerk. Ieder schooljaar groeit de vraag, zowel bij de ouders als de scholen, voor deze ondersteuning. Omdat de vraag groter is dan het
aantal studenten richt de stad Lier vanaf volgend schooljaar
huistaakklassen op.

De huistaakklas wordt wijkgebonden georganiseerd, te beginnen bij de wijkHet Lisp. Er vond al overleg plaats met de scholen Het Molentje, Het Spoor,Sint-Ursula Lisp en de Steinerschool.
In de huistaakklas krijgen de kinderen van de lagere school hulp bij het makenvan hun huiswerk. Ze worden opgevangen tussen 16 en 17 uur. Vrijwilligers en(allochtone) verenigingen uit deze wijk zorgen voor de begeleiding van de kindjes.

De stad zoekt momenteel naar een geschikte locatie en wil midden september met de
eerste huistaakklas van start gaan